REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE GIVEAWAY „JOACĂ RESPONSABIL ȘI CÂȘTIGĂ”

sambata,  30 mai 2020 Ora: 11:37

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE GIVEAWAY

„JOACĂ RESPONSABIL ȘI CÂȘTIGĂ”

Art. 1 - Dispoziții generale

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale giveaway „JOACĂ RESPONSABIL ȘI CÂȘTIGĂ” (în continuare „Campania promoțională giveaway”) este Pert Raul Andrei PFA, cu sediul în Oradea, jud. Bihor, str. Vasile Conta, nr.10, BL PB114, ap.13, cod unic de înregistrare 32665134, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului/Registrul Companiilor  F05/65/2014, denumită în continuare Organizator.

1.2. Campania promoțională giveaway se desfășoară de către Organizator în colaborare cu

1.2.1 societatea SBI DIGITAL MARKETING LIMITED, persoană juridică care functioneaza in concordanta cu legile din Gibraltar cu sediul în Gibraltar, Suite 7, Hadfield House, Library Street, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din cu numarul 114761, denumită în continuare Superbet.

1.2.2 societatea GML Interactive Limited, persoană juridică malteză cu sediul în Flat 88, The Atrium, West Street, Msida MSD 1731, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C43209/27.12.2007, denumită în continuare Betano .

1.2.3 societatea Unibet Germany Ltd, persoană juridică malteză cu sediul în Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C56247/1.09.2016, denumită în continuare Unibet .

1.3. Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei promoționale giveaway este adus la cunoștința publicului, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe website-ul Organizatorului, pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei promoționale.

1.4. Campania promoțională giveaway se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, cunoașterea acestuia fiind obligatorie pentru toți participanții. Prin simpla participare la Campania promoțională giveaway, se prezumă că participanții au cunoștință și acceptă necondiționat termenii și condițiile prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei promoționale giveaway, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

Art.2. Durata campaniei promoționale

2.1. Campania promoțională giveaway este disponibilă de la data de 30 mai 2020 până la data de 30 iunie, ora 24:00.

2.2. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe website cu cel puțin 1 zi înainte de expirarea sa.

Art. 3. Condiții de participare, mecanismul Campaniei promoționale și premiile

3.1. Orice persoană fizică ce îndeplinește următoarele condiții poate participa la Campania promoțională giveaway:

(a) Are vârsta de 18 ani împliniți;

(b) Are domiciliul sau rezidența în România.

3.2. Participarea la Campania promoțională giveaway presupune îndeplinirea următoarelor condiții:

(i) aprecierea și distribuirea postării de anunț a Campaniei promoționale giveaway de pe pagina Organizatorului

(ii) urmărirea profilului personal a tipsterului Pert Raul

(iii) urmărirea profilului Instagram a Organizatorului

(iv) înscrierea pe canalul de Telegram a Organizatorului

(v) înregistrarea pe platforma de jocuri de noroc online Superbet, prin link-ul de afiliere disponibil pe website-ul Organizatorului, în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale, astfel cum aceasta este stabilită potrivit art. 2;

(vi) realizarea unei depuneri financiare în valoare de minim 50 RON de către utilizatorul nou înregistrat în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale după înscrierea pe platforma societății colaboratoare Superbet prin link-ul de afiliere al Organizatorului.

(vii) înregistrarea pe platforma de jocuri de noroc online Betano , prin link-ul de afiliere disponibil pe website-ul Organizatorului, în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale, astfel cum aceasta este stabilită potrivit art. 2;

(viii) realizarea unei depuneri financiare în valoare de minim 50 RON de către utilizatorul nou înregistrat în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale după înscrierea pe platforma societății colaboratoare Betano prin link-ul de afiliere al Organizatorului.

(ix) înregistrarea pe platforma de jocuri de noroc online Unibet , prin link-ul de afiliere disponibil pe website-ul Organizatorului, în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale, astfel cum aceasta este stabilită potrivit art. 2;

(x) realizarea unei depuneri financiare în valoare de minim 50 RON de către utilizatorul nou înregistrat în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale după înscrierea pe platforma societății colaboratoare Unibet prin link-ul de afiliere al Organizatorului.

3.4. Premiile oferite în cadrul Campaniei promoționale sunt următoarele:

1. pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor (i), (ii), (iii), (iv):iPhone 11 128GB

2. pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor (i), (ii), (iii), (iv), (v): primii 200 care se înregistrează prin contul nou pe platforma de jocuri de noroc online Superbet, prin link-ul de afiliere disponibil pe website-ul Organizatorului, în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale, primesc un Bonus de 50 RON fără sa facă nici o depunere.

3. pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi): 50 premii a 100 lei sub formă de Bonus în contul nou + Laptop Gaming Lenovo Legion Y530-15ICH (participanții de la punctul 3.4d se califică automat și aceste premii la realizarea unei depuneri financiare în valoare de minim 50 RON de către utilizatorul nou înregistrat în perioada de desfășurare a prezentei Campanii promoționale după înscrierea pe platforma societății colaboratoare Superbet prin link-ul de afiliere al Organizatorului). Premiile bonus se primesc în următoarea zi lucrătoare după deschiderea contului (a doua zi dacă e în timpul săptămânii sau luni dacă se deschide contul în weekend). După îndeplinirea condițiilor, jucătorul va trimite dovada înscrierii și dovada depunerii pe adresa de mail a organizatorului: ponturisipariuri2014@gmail.com

Fă-ți cont acum la Superbet!

4. pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (viii): 50 de premii a 50lei sub formă de Bonus în contul nou + Laptop Gaming Acer Nitro 5. După îndeplinirea condițiilor, jucătorul va trimite dovada înscrierii și dovada depunerii pe adresa de mail a organizatorului: ponturisipariuri2014@gmail.com

Fă-ți cont acum la Betano!

5. pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor (i), (ii), (iii), (iv), (ix), (x): 50 premii a 100 lei sub formă de Bonus în contul nou + iPhone 11 128GB. După îndeplinirea condițiilor, jucătorul va trimite dovada înscrierii și dovada depunerii pe adresa de mail a organizatorului: ponturisipariuri2014@gmail.com

Fă-ți cont acum la Unibet!

6. pentru îndeplinirea cumulativă a condițiilor (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x): Laptop Hp Zbook 15GB

 3.5. Extragerea câștigătorilor premiilor de la punctul 3.4. se va face prin tragere la sorți prin random.org.

3.6. Extragerea câștigătorilor premiilor de la punctul 3.4. se va face după cum urmează:

  • doar în situația în care s-a întrunit un număr minim de conturi noi pe fiecare platformă de jocuri de noroc online, după cum urmează:
    • 300 de conturi noi pe platforma de jocuri de noroc online Superbet, din care minim 150 cu depunere
    • 100 de conturi noi cu depunere pe platforma de jocuri de noroc online Unibet
    • 100 de conturi noi cu depunere pe platforma de jocuri de noroc online  Betano
  • câștigătorii premiului de la punctul a) : la atingerea unui număr de minim 15000 de înscriși pe canalul de Telegram a Organizatorului
  • câștigătorii premiului de la punctele b), c), d) și e): la finalul perioadei de desfășurare a prezentei Campanii promoționale

3.7. Câștigătorii vor fi anunțați pe site-ul Organizatorului în maxim 24 de ore de la data extragerii.

3.8. Oferta din prezenta Campanie promoțională giveaway poate fi revendicată doar o singură dată per participant/cont/familie/cod poștal/adresă de e-mail/număr de telefon/cont bancar (ex: card de credit/debit etc.).

3.9. Premiile din această campanie nu pot fi înlocuite și nu se acordă contravaloarea acestora în bani.

3.10. Premiile bonus nu se pot transfera în alte conturi.

3.11. Câștigătorii vor revendica premiile în maxim 48 de ore, prin trimiterea pe adresa de email ponturisipariuri2014@gmail.com a adresei de expediere a premiilor.

3.12. Se aplică Termenii și condițiile, precum și Regulile pentru acordarea bonusurilor ale societăților colaboratoare.

3.13. Dacă un jucător nu mai dorește să beneficieze de premiul câștigat prin prezenta Campanie promoțională giveaway, trebuie să trimită un email la adresa ponturisipariuri2014@gmail.com cu subiectul ”Renunțare premiu".

3.14. Premiile revendicate se vor acorda în maxim 30 de zile de la revendicare.

3.15. Premiile nerevendicate vor intra la o nouă tragere la sorți prin random.org.

3.16. Trebuie bifate toate acordurile de marketing la înregistrarea la oricare dintre casele de pariuri pentru a putea intra în posesia premiilor în caz de câștig, altfel bonusurile nu vor putea fi acordate.

3.17. Validarea respectării tuturor pașilor obligatorii pentru înscrierea în concurs se face în momentul extragerii câștigătorilor. Dacă unul sau mai mulți pași obligatorii nu au fost efectuați, câștigătorul extras prin random.org va fi invalidat și se va reface extragerea în vederea nominalizării unui alt câștigător.

Art. 4. Încetarea/întreruperea Campaniei promoționale

4.1. Campania promoțională giveaway va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

4.2. În situația apariției vreuneia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții cu privire la noile circumstanțe în cel mai scurt timp posibil, pe website-ul Organizatorului.

4.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 4.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești, precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei promoționale.

4.4. În situațiile avute în vedere în prezentul art. 4, Organizatorul nu are nicio obligație de despăgubire sau alte asemenea către participanți.

Art. 5. Diverse

4.1. Participarea la prezenta Campanie promoțională giveaway nu este permisă minorilor, angajaților, partenerilor Organizatorului sau altor persoane aflate în relație de interdependență cu acesta.

4.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

4.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei promoționale se vor putea trimite la următoarea adresă: Oradea, jud. Bihor, str. Vasile Conta, nr.10, BL PB114, ap.13.

4.4. Legea aplicabilă este legea română.

4.5. Deciziile Organizatorului privind Campania promoțională giveaway sunt finale și aplicabile tuturor participanților.

4.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi în desfășurarea Campaniei promoționale.

Ultimele pariuri